ارزیابی برنامه چهارم توسعه از منظر برنامه ریزی
43 بازدید
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نقش: محقق
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی