ارزیابی کمی برنامه چهارم توسعه
50 بازدید
ناشر: پؤوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی