آثار توسعه صنعتی استان قم بر اشتغال بوميان، (مجری)
47 بازدید
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم 
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی