روش شناسی اقتصاد مبانی منطقی، پایه ها، دورنماها
47 بازدید
محل نشر: نامه مفیدریال 1378، 18
نقش: مترجم
سال نشر: 1378/05/16
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی